Компютърни курсове

"Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn."

Steve Jobs

Курс Java Script за начинаещи
Курс Java Script за начинаещи

Курс Java Script за начинаещи

Курсът е за придобиване на базово ниво!

В компютърния курс за Java Script се придобиват основни познания в следните области:

 • JavaScript Въведение;
 • JavaScript Изходи;
 • JavaScript Statements;
 • JavaScript Comments;
 • JavaScript Променливи;
 • JavaScript Видове данни;
 • JavaScript Обекти;
 • JavaScript Функции;
 • JavaScript Оператори;
 • JavaScript Сравнения;
 • JavaScript Условия;
 • JavaScript Switch;
 • JavaScript Loop For;
 • JavaScript Loop While;
 • JavaScript Прекъсвания;
 • JavaScript Грешки;
 • JavaScript Валидация.