Компютърни курсове

"Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn."

Steve Jobs

Корпоративни курсове
Корпоративни курсове

Корпоративни курсове

Корпоративните курсове са по индивидуална програма съобразена с нуждите на фирмата и дейността й.

Корпоративният курс е подходящ за фирми желаещи да повишат нивото на компютърната грамотност на служителите си.

Възможно е провеждането на курса по месторабота, което дава възможност да се спести време на служителите и формата, (ако провеждането е през работно време).

За курсистите е по-приятно да се обучават в позната среда с колеги, като има възможност да се обърне внимание на конкретната специфика на тяхната работа. Да се решат реални казуси.

Изключително добри резултати дават Корпоративните курсове със специално разработена програма, подбрани специално според нивото и нуждите на групата в курса и отработването на определени ежедневни казуси от работата.

При изготвяне на програма и оферта се нуждаем от следните данни:

  • По каква дисциплина искате да се води Корпоративния курс?
  • Какво е нивото на участниците, които ще участват в курса (Начинаещи, Напреднали)?
  • Колко участника планирате да участват в Корпоративния курс?
  • По кое време ще се провежда курса (дати и часове)?
  • Каква е дейността на фирмата?
  • Какви теми желаете да залегнат в програмата на Корпоративния курс?
  • И друга информация, която считате, че има отношение към курса или искате ние да знаем при изготвянето на офертата ни.

Поради спецификата на обучението, Цената на корпоративния курс се определя индивидуално и за да получите Вашата оферта, моля да изпратите отговорите на въпросите по-горе пред нашия сайт от тук или се свържете с нас по телефона.