Компютърни курсове

"Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn."

Steve Jobs

Курс Microsoft Word за напреднали
Курс Microsoft Word за напреднали

Курс Microsoft Word - напреднали

Компютърният курс по Microsoft Word за напреднали е предназначен за всички, които искат да задълбочат познанията си върху текстообработка; за хора искащи да отговорят на по-високи изисквания в работата си; ученици изкарали вече Курса за Microsoft Word начинаещи.

В компютърния курс за Microsoft Word се придобиват основни познания в следните области:

 

  • Страниране в Microsoft Word;
  • Работа с таблици и диаграми. Форматиране на таблици и диаграми в Microsoft Word;
  • Използване на стилове и шаблони. Промяна на стилове и създаване на собствени в Microsoft Word;
  • Работа с картинки. Промяна на картинка, разположение на текста спрямо картинката, вмъкване на Screenshots в текста Microsoft Word;
  • Работа с графични елементи – рисуване, създаване.;
  • Хиперлинкове. Добавяне на хиперлинкове, създаване на коментари и бележки под черта. Кросреферънс. Създаване на таблица от съдържанието на документа в Microsoft Word;
  • Mail Marge в Microsoft Word.
  • Конвертиране на документ от Microsoft Word в pdf.

Цена