Компютърни курсове

"Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn."

Steve Jobs

Курс Microsoft Access за начинаещи
Курс Microsoft Access за начинаещи

Курс Microsoft Access за начинаещи

Компютърният курс по Microsoft Access за начинаещи е предназначен за всички, които искат да задълбочат познанията си върху работата с големи масиви данни; за хора искащи да отговорят на по-високи изисквания в работата си; ученици изкарали вече Курса за Microsoft Excel начинаещи.

В компютърния курс за Microsoft Access се придобиват основни познания в следните области:

  • Общи сведения - предназначение, възможности. Защо Access, а не Excel?;
  • Проектиране на Базата данни;
  • Проектиране на структурата на таблицата, изграждане на таблици;
  • Модифициране на таблици посредством Design View
  • Дефиниране и промяна на релации;
  • Създаване и модифициране на заявки;
  • Създаване на отчет с Wizard, преглед и отпечатване на отчет.

Цена