Компютърни курсове

"Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn."

Steve Jobs

Курс Microsoft Power Point
Курс Microsoft Power Point

Курс Microsoft Power Point

Компютърният курс по Microsoft PowerPoint е предназначен за относително напреднали потребители, които искат да задълбочат познанията си върху изготвяне на презентации; за хора искащи да отговорят на по-високи изисквания в работата си; ученици изкарали вече други курсове за Microsoft приложения.

В компютърния курс за Microsoft PowerPoint се придобиват основни познания в следните области:

 • Запознаване възможностите на PowerPoint. Елементи на потребителския интерфейс.
 • Видове изгледи.
 • Създаване на основна презентация – избор на вида на презентацията, вмъкване и редакция на текст. Добавяне и подреждане на слайдове в презентацията, работа с шаблони за дизайн.
 • Форматиране на текст в слайдове. Стилове.
 • Добавяне на графични обекти към презентацията. Вмъкване на картинки и форми (shapes).
 • Промяна на графичните обекти в презентацията – форматиране, групиране, подреждане.
 • Работа с таблици – вмъкване в презентацията, форматиране, импорт на таблици от други приложения.
 • Работа с диаграми – вмъкване, промяна, импорт от други приложения.
 • Отпечатване на презентацията – оформяне на страниците, видове отпечатване. Печат на цялата презентация или отделни слайдове.
 • Представяне на презентацията – подготовка, преглед на съдържанието, добавяне на преходи.
 • Бележки на водещия. Работа в режим на представяне. Запис на презентацията.