Компютърни курсове

"Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn."

Steve Jobs

Курс HTML за начинаещи.
Курс HTML за начинаещи.

Курс HTML

Курс HTML за начинаещи.

HTML, съкращение от HyperText Markup Language — на български "език за маркиране на хипертекст", е основният маркиращ език за описание и дизайн на уеб страници. HTML е стандарт в Интернет, а правилата се определят от международния консорциум W3C.

В компютърния курс за HTML се придобиват основни познания в следните области:

 • HTML Редактори;
 • HTML Основни положения;
 • HTML Елементи;
 • HTML Атрибути на елементите;
 • HTML Заглавия;
 • HTML Параграфи;
 • HTML Форматиране;
 • HTML Ленкове;
 • HTML Картинки;
 • HTML Таблици;
 • HTML Списъци;
 • HTML Блокове и слоеве;
 • HTML Форми;
 • HTML Iframe;

Препоръчваме ви след този, курс да запишете и: Курс CSS; Курс JavaScript; Курс HTML5.