Компютърни курсове

"Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn."

Steve Jobs

Курс CSS за начинаещи
Курс CSS за начинаещи

Курс CSS

Курс CSS за начинаещи.

CSS (Cascading Style Sheets) е език за описание на стилове - използва се основно за описване на представянето на документ, написан на език за маркиране. Най-често се използва заедно с HTML, но може да се приложи върху произволен XML документ. Официално спецификацията на CSS се поддържа от W3C (World Wide Web Consortium). Създаден първоначално като средство за разделяне на съдържанието от представянето му, днес той се използва основно за визуално оформление на HTML страници.

В компютърния курс за CSS се придобиват основни познания в следните области:

 • CSS Въведение;
 • CSS Синтаксис;
 • CSS Id & Class;
 • CSS Backgrounds;
 • CSS Текст;
 • CSS Шрихтове;
 • CSS Линкове;
 • CSS Списъци;
 • CSS Таблици;
 • CSS Форми.
 • CSS Border;
 • CSS Outline;
 • CSS Margin;
 • CSS Padding

Препоръчваме ви след този, курс да запишете и: Курс CSS3; Курс JavaScript; Курс HTML5.