Компютърни курсове

"Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn."

Steve Jobs

Курс CSS3 за напреднали
Курс CSS3 за напреднали

Курс CSS3

Курс CSS3 за напреднали.

CSS (Cascading Style Sheets) е език за описание на стилове - използва се основно за описване на представянето на документ, написан на език за маркиране. Най-често се използва заедно с HTML, но може да се приложи върху произволен XML документ. Официално спецификацията на CSS се поддържа от W3C (World Wide Web Consortium). Създаден първоначално като средство за разделяне на съдържанието от представянето му, днес той се използва основно за визуално оформление на HTML страници.

В компютърния курс по CSS3 се придобиват основни познания в следните области:

 • CSS3 Въведение;
 • CSS3 Рамки;
 • CSS3 Backgrounds
 • CSS3 Градиенти;
 • CSS3 Текстови ефекти;
 • CSS3 Шрифтове;
 • CSS3 2D Трансформации;
 • CSS3 3D Трансформации;
 • CSS3 Движение;
 • CSS3 Анимация;
 • CSS3 Multiple Columns;
 • CSS3 Потребителски интерфийс.

Препоръчваме ви след този, курс да запишете и: Курс HTML5.