Компютърни курсове

"Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn."

Steve Jobs

Курс PHP за начинаещи
Курс PHP за начинаещи

Курс по PHP за начинаещи

Курсът по PHP е за придобиване на базово ниво. Изучават се синтаксиса на PHP и основни функции.

PHP е сървърен език и е мощен инструмент за изработване на динамични и интерактивни уеб страници.

PHP е създаден 1994 г. от Рамус Лерфорд. След това е пренаписан поне 3 пъти до получаването на сегашния продукт.
Официален сайт - www.php.net.

PHP е с отворен код.

Основно предимство на PHP е, че не коства нищо. Бързо се инсталира и е готов за ползване. Кодът написан на PHP може да се мести от една на друга Операционна система без това да налага промяната му.

Изисквания към курсистите: да владеят базово HTML, CSS.

В компютърния курс по PHP се придобиват основни познания в следните области:

 • PHP Въведение - история, предназначение, предимства;
 • PHP Инсталации - Apache, Microsoft IIS;
 • PHP Синтаксис;
 • PHP Променливи;
 • PHP Echo / Print;
 • PHP Видове данни;
 • PHP String Functions;
 • PHP Constants;
 • PHP Operators;
 • PHP If...Else...Elseif;
 • PHP Switch;
 • PHP While цикъл;
 • PHP For цикъл;
 • PHP Функции;
 • PHP Масиви;
 • PHP Сортиране на масиви;
 • PHP Superglobals;
 • PHP Форми;
 • PHP Заглавия на форми
 • PHP Валидация на форми;
 • PHP Форми Required;
 • PHP Форми URL/E-mail;
 • PHP Форми попълване със стойности;
 • PHP MySQL Въведение;
 • PHP MySQL Връзка;
 • PHP MySQL CREATE DB/Table;
 • PHP MySQL INSERT INTO;
 • PHP MySQL SELECT;
 • PHP MySQL WHERE;
 • PHP MySQL ORDER BY;
 • PHP MySQL UPDATE;
 • PHP MySQL DELETE;
 • PHP работа с файлове - въведение;
 • PHP отваряне на файл и запис;
 • PHP четене от фаъл;
 • PHP работа със файловата система.

Препоръчваме ви след този курс да запишете и: Курс CSS3; Курс Javablocked; Курс HTML5.

Попитаайте за нашите индивидуални курсове по PHP, където може да разширите придобитите основни познания.