Компютърни курсове

"Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn."

Steve Jobs

Курс MySQL за начинаещи
Курс MySQL за начинаещи

Курс MySQL за начинаещи

Курсът е за придобиване на базово ниво в MySQL.

Придобиват се основни познания за работа с уеб базираното приложение phpMyAdmin.

В компютърния курс за MySQL се придобиват основни познания в следните области:

 • MySQL Въведение;
 • MySQL Синтаксис;
 • MySQL SELECT;
 • MySQL SELECT DISTINCT;
 • MySQL WHERE;
 • MySQL AND & OR;
 • MySQL ORDER BY;
 • MySQL INSERT INTO;
 • MySQL UPDATE;
 • MySQL DELETE;
 • MySQL INNER JOIN;
 • MySQL INNER LEFT;
 • MySQL INNER RIGHT;
 • MySQL GROUP BY;
 • MySQL Injection